El consistori recorda que els actes de vandalisme constitueixen una falta greu i comporten un risc de seguretat i l’assumpció de costos econòmics directes per part del consistori i del conjunt de la població. 

Amb l’objectiu de conscienciar la població de les conseqüències negatives directes a nivell econòmic, medi ambiental i de seguretat que provoquen als veïns de Masquefa i amb el ferm propòsit d’eradicar aquestes pràctiques negligents que danyen la imatge de la vila i el benestar col·lectiu, l’Ajuntament obrirà expedients sancionadors als responsables de desperfectes a la via pública.

Al llarg de les darreres setmanes, la Policia Local ha identificat els presumptes autors de diversos actes vandàlics contra el mobiliari urbà. En aquest sentit, Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, explica que “tothom és conscient de les conseqüències sobre els demés que es deriven dels actes incívics, com ara incomoditat, molèsties, manca de confort, etc. No obstant, poques vegades es té en compte que el vandalisme també té una dimensió econòmica, ja que la destrossa de mobiliari urbà comporta sempre l’assumpció de costos per part de l’Ajuntament, és a dir, l’assumpció de costos per part de tota la població”. 

En aquesta línia, l’equip de govern fa una crida a la col·laboració i implicació ciutadanes i anuncia que treballa en el disseny d’una campanya de sensibilització ciutadana sobre comportaments cívics al municipi amb l’objectiu de sensibilitzar els masquefins en relació a la necessitat de contraure un compromís col·lectiu respecte dels comportaments cívics a l’espai públic i als equipaments municipals, i promoure actituds cíviques que contribueixin a una millor cohesió social i a una comunitat exemplar.