Des de principis d’any els actes de vandalisme urbà duts a terme en diferents punts del municipi han suposat un cost per a les arques municipals superior als 30.000€.

Amb l’objectiu de conscienciar la població de les conseqüències negatives directes a nivell econòmic i de seguretat que provoquen als veïns de Masquefa i amb el ferm propòsit d’eradicar aquestes pràctiques negligents que danyen la imatge de la vila i el benestar col·lectiu, l’Ajuntament obrirà nous expedients sancionadors als responsables de desperfectes i destrosses a la via pública.

Enrique Gómez, regidor d’Obres i Serveis, explica que “tothom és conscient de les conseqüències sobre els demés que es deriven dels actes incívics, com ara incomoditat, molèsties, manca de confort, etc. No obstant, poques vegades es té en compte que el vandalisme també té una dimensió econòmica, ja que la destrossa de mobiliari urbà comporta sempre l’assumpció de costos per part de l’Ajuntament, és a dir, l’assumpció de costos per part de tota la població”.

En aquesta línia, l’equip de govern fa una crida a la col·laboració i implicació ciutadanes i ha iniciat una campanya per tal d’identificar els responsables d’aquestes destrosses i sancionar econòmicament els infractors.