L’Ajuntament ha habilitat dues zones al municipi –una esplanada al Maset i una altra davant del Turó del Met, entre el nucli urbà de Masquefa i Can Parellada- perquè els veïns i veïnes hi puguin dipositar les deixalles de la poda, bàsicament restes vegetals i de jardineria.

Periòdicament una empresa especialitzada retirarà i triturarà aquests residus per portar-los a la planta de compostatge de Jorba. Allà les restes de la poda són sotmeses a processos biològics per transformar-les en compost, una mena d’adob orgànic que s’utilitza per a l’agricultura i la jardineria.

Crida al civisme
El Consistori fa una crida al civisme i recorda que en aquests dos nous espais només s’hi poden dipositar restes de la poda i no cap altre tipus de deixalla.

Aquest nou sistema de recollida de les deixalles de la poda substitueix l’anterior sistema de contenidors, ja que algunes persones en feien un mal ús i hi dipositaven altres residus com ara runes, matalassos, mobles i electrodomèstics vells. La presència de residus impropis comportava un greu impacte per al medi ambient, ja que aleshores els contenidors no es podien dur a la planta de compostatge per tractar les restes de la poda i fer-ne compost, sinó que s’havien de portar directament a l’abocador.

A més de l’impacte ambiental, això significava també un greu perjudici econòmic per a l’Ajuntament i, en definitiva, per a les butxaques de tots els vilatans. Durant el 2010 es van haver de pagar més de 100.000 euros per aquest mal ús dels contenidors.

A partir d’ara els veïns podran dipositar les restes vegetals i de jardineria en els dos nous espais habilitats. Les quantitats grans de restes vegetals també es poden portar a la deixalleria municipal, al polígon La Pedrosa.