L’Ajuntament de Masquefa ha tornat a ser convidat a una jornada de bones pràctiques municipals –en aquesta cas de l’àmbit de l’educació i l’orientació-, per exposar algunes de les iniciatives que impulsa com a exemple d’èxit. Dimecres passat, la tècnica d’Educació, Carme Alias, i la coordinadora de l’Ajuntament, Lourdes Bosch, van assistir, a Sant Quirze del Vallès, a la catorzena Jornada sobre bones pràctiques locals en educació organitzada per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’aquesta localitat.

Amb el lema ‘Formació al llarg (i l’ample) de la vida. Diversitat i noves oportunitats’, hi van exposar dues pràctiques municipals que permeten als alumnes amb necessitats educatives especials i a les persones amb discapacitat formar-se de manera continuada i en igualtat d’oportunitats.

D’una banda, les tècniques van explicar el programa de diversificació curricular ‘Tastet d’oficis’. L’institut i l’Ajuntament van endegar aquesta iniciativa amb l’objectiu d’oferir més oportunitats als alumnes amb necessitats educatives especials. ‘Tastet d’oficis’ els permet combinar l’aprenentatge acadèmic que reben a l’aula amb l’experiència de treballar unes hores a la setmana en empreses i centres col·laboradors de Masquefa, de manera que tenen un primer contacte amb el món laboral i s’aproximen, així, a diverses realitats professionals per posar-les en pràctica, fet que ajuda al seu posterior accés al mercat de treball. Els alumnes que hi participen compten amb el suport de dues psicopedagogues i una integradora social. La inserció en el mercat de treball contribueix a la plena integració d’aquests alumnes perquè puguin desenvolupar-se personalment i socialment.

D’altra banda, van mostrar-hi també el projecte del CTC accessible. El Centre Tecnològic Comunitari de Masquefa disposa d’innovadores eines TIC adaptades. Aquestes eines permeten a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat, ja sigui física, psíquica o sensorial, navegar per Internet, fer classes, buscar feina o realitzar qualsevol altra activitat conjuntament amb la resta d’usuaris del centre, afavorint així la seva plena integració.
A més de la de Masquefa, en la jornada també es van presentar unes altres cinc experiències d’èxit en els àmbits de l’educació i l’orientació, a càrrec de l’Escola d’Adults l’Olivera de Sant Quirze del Vallès, el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, l’Escola Timó de Montgat i Tiana, i el Consorci per a la Promoció dels municipis del Lluçanès.

Aquestes jornades són un espai de debat i reflexió que es posen a disposició dels ajuntaments per donar a conèixer experiències desenvolupades pels serveis educatius municipals. La XIV edició, en concret, va ser la continuació del XXXII Fòrum Local d’Educació celebrat a Barcelona el 24 de novembre. En aquella ocasió ja es van debatre estratègies de les administracions locals en relació a l’educació i l’orientació al llarg de la vida. En la jornada a Sant Quirze també s’hi va presentar el grup d’ens locals que formen el grup impulsor de la Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes i algunes de les propostes d’actuació que preveu portar a terme durant l’any 2015.