En virtut d’aquest acord, l’entitat durà a terme un seguiment exhaustiu de les colònies de gats, tot vetllant per la salut dels animals i minimitzant els impactes de la seva presència en els espais urbans i rurals.

L’Ajuntament ha signat un conveni amb l’Associació Animalistes Masquefa per al control i seguiment de les colònies de gats del municipi. En virtut d’aquest acord, l’Ajuntament atorgarà a l’entitat un ajut econòmic a fi que aquesta dugui a terme tasques de control i seguiment de les colònies de felins existents al terme municipal, tot vetllant per la salut dels animals i la salubritat dels espais que habiten. Mitjançant la signatura de l’esmentat conveni, l’Ajuntament de Masquefa té per objectiu posar solució a la problemàtica de la presència de gats en espais urbans i suburbans o semi-rurals, amb els conseqüents impactes que aquest fet genera quant a paisatge urbà i higiene de la via pública.

Gràcies al treball de col•laboració entre l’entitat i l’Ajutament, es crearan colònies de gats controlades no reproductives, un instrument que garanteix l’eliminació de les molèsties produïdes per aquests animals i alhora fomenta una situació d’equilibri i convivència entre els gats i les persones. Per a la creació de colònies de gats controlades, la metodologia que s’utilitza i que ofereix millors resultats és l’impuls de programes de captura, esterilització i devolució dels animals a la colònia original o la seva reubicació en un altre espai.

Les zones on es començarà a actuar són l’entorn de l’estació, l’espai de darrere de l’església (nucli) i La Beguda. En paral•lel al treball de seguiment de la població de felins, s’efectuaran accions orientades a afavorir la sensibilització dels masquefins en relació a aquesta problemàtica i a la necessitat de mantenir les colònies controlades. Des de l’Ajuntament es demana als veïns col•laboració i comprensió per poder avançar en l’aplicació d’aquestes mesures, que tenen per objectiu assolir una millor convivència entre gats i persones.