Les sol·licituds per a ser beneficiari de les prestacions s’han de presentar fins el 28 de febrer (inclòs).

Aquest mes de febrer, l’Ajuntament de Masquefa ha obert una convocatòria pública pels veïns del municipi per ajudar a sufragar les despeses de l’Impost de Béns Immobles (IBI) a majors de 65 anys o pensionistes, famílies monoparentals i aturats de llarga durada.

L’ajuda econòmica serà com a màxim del 80% de l’import pagat per l’IBI amb un límit de 800 euros per persona beneficiària. Així, per sol·licitar la prestació cal presentar a les oficines municipals, fins el 28 de febrer (inclòs), el model de sol·licitud de la subvenció i la documentació necessària. Tota la informació i les bases de la convocatòria es poden consultar a través del següent enllaç.

Amb aquests ajuts econòmics, el consistori té com a objectiu compensar parcialment la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual i avançar cap a una fiscalitat més equitativa i redistributiva, que ajudi els col·lectius que més ho necessiten.

Model de sol·licitud de la subvenció (castellà)

Bases de la convocatòria (castellà)

Resum de la Convocatòria dels Ajuts (Català)

Resum de la Convocatòria dels Ajuts (Castellà)