Des de fa aproximadament tres anys, l’Ajuntament de Masquefa està treballant per adquirir les finques conegudes com ‘Ca l’Adroguer’. Aquestes finques, propietat d’un veí de Masquefa malauradament desaparegut, Jordi Bonastre i Martínez, estan ubicades al carrer Montserrat números 4 i 6, i al Passeig de la Via 4-8. Formen part de l’herència intestada del finat i, d’acord amb la normativa, la Generalitat n’és actualment la successora.

Per això l’Ajuntament ha sol·licitat l’adquisició onerosa -és a dir, la compra- de les finques a la Junta Distribuidora d’Herències de la Generalitat. Al mateix temps, el Consistori demana que les quanties que s’acabin abonant a la Generalitat per l’adquisició de les finques de ‘Ca l’Adroguer’ reverteixin en el municipi i es destinin a les polítiques d’habitatge protegit que impulsa l’Ajuntament, en concret a la construcció de 6 pisos socials en l’edifici on es farà el nou Centre de Dia, a l’antic cinema.

D’altra banda, a les finques de ‘Ca l’Adroguer’ l’Ajuntament vol fer-hi diferents equipaments culturals, com ara un hotel d’entitats, respectant els drets reconeguts que una propietària té sobre part d’alguna de les finques.

Després de les gestions fetes, la petició de l’Ajuntament està sent analitzada actualment per la Junta Distribuidora d’Herències, que s’espera que respondrà en breu. Un dels requisits en els tràmits per a l’adquisició de les finques és donar a conèixer aquesta voluntat a totes les entitats de caràcter assistencial o cultural del municipi, cosa que l’Ajuntament ja està fent personalitzadament, i també amb aquesta notícia per informar-ne a tots els vilatans.