El projecte pretén dotar de competències crítiques a joves de 12 a 17 anys perquè puguin detectar i revertir relacions abusives des d’una posició crítica i compromesa en contra de les violències de gènere.

Aquest mes d’octubre ha començat a l’Institut de Masquefa un projecte impulsat per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament i adreçat a l’alumnat a partir de primer d’ESO. Es tracta d’una iniciativa per a la prevenció de les violències de gènere, desenvolupada per l’entitat Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere.

El projecte rep per nom “XAJI, Xarxa Activa de Jovent per la Igualtat” i es desenvolupa en el marc de l’educació entre iguals i l’aprenentatge cooperatiu, amb l’objectiu de contribuir a que es produeixin processos de detecció de les relacions abusives a l’interior dels centres educatius i facilitar el procés de canvi en relació als valors, actituds i models relacionals igualitaris, dialògics i amb perspectiva de gènere.

El projecte pretén dotar de competències crítiques a joves de 12 a 17 anys perquè puguin detectar i revertir relacions abusives des d’una posició crítica i compromesa en contra de les violències de gènere, a favor de l’equitat i la convivència a través de la Xarxa Activa de Jovent per la Igualtat.

Poder consultar tota la informació sobre aquest projecte en aquest enllaç.