El canvi de normativa de recaptació de l’IVA i l’assumpció per part de l’Ajuntament dels serveis que fins al moment prestava la societat Masquefa Impulsa, també marquen uns comptes municipals que per al curs vinent ascendeixen fins als 16.149.166,30€.

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa ha aprovat aquest mes de novembre el pressupost municipal per a l’any 2019. Els comptes aprovats ascendeixen fins als 16.149.166,30€ i han estat aprovats amb les abstencions d’ERC i PP juntament els vots a favor del PDeCAT, i els vots en contra de PSC i CUP.

L’Ajuntament garantirà la prestació dels serveis als veïns de La Beguda Alta

L’agregació de La Beguda Alta a Masquefa, feta efectiva el passat 9 d’octubre, també es veu reflectida en el pressupost de 2019 amb un augment de més d’un milió d’euros en el capítol d’ingressos amb l’objectiu de garantir la prestació de tots els serveis als veïns del nucli –un total de 440 habitants-. En paral·lel, també s’ha aprovat un augment de personal a la Brigada municipal.

Aposta per la millora dels equipaments municipals

En el capítol d’inversions, que ascendeix fins als 5.767.924,19€, també destaca la finalització del projecte d’instal·lació de la coberta de la piscina municipal del camp de futbol, l’acabament dels treballs de construcció del pavelló poliesportiu, i tasques d’arranjament i manteniment d’equipaments esportius municipals, la Biblioteca municipal o els centres educatius.

Pla de Millores de les urbanitzacions

L’Ajuntament, a més, destinarà el 2019 fins a 3.206.488,768€ per fer front a diferents actuacions prioritàries a les urbanitzacions del municipi; entre elles, els projectes d’urbanització d’El Maset i de la zona de Les Oliveres o la construcció de la passarel·la que connectarà Can Quiseró amb El Maset.

En paral·lel, també es destinaran 869.422,36€ per a prosseguir amb el desplegament del projecte de modernització del polígon de La Pedrosa, del qual és previst que properament en surti a licitació pública el projecte de redacció i direcció de les actuacions a desenvolupar al llarg del 2019.

Empoderament del teixit associatiu

Els comptes per al 2019 també recullen una partida de 277.153,43€ destinada a la compra de patrimoni. Així, el consistori treballa en l’adquisició dels terrenys de ca l’Adroguer amb l’objectiu de destinar l’espai a usos culturals i obrir-lo a les entitats del municipi.

Consolidació dels serveis socials i educatius

Finalment, l’Ajuntament aposta per enfortir i potenciar els diferents serveis educatius i socials i ajuts destinats a promocionar la igualtat d’oportunitats per a tots els masquefins.

En aquesta línia, l’Aula de Música destaca, un curs més, com un dels serveis amb més participació i bona valoració per part dels usuaris. Mentrestant, el consistori mantindrà l’aposta pel Servei d’Atenció a Joves i Famílies i dotarà l’Espai Socioeducatiu La Fàbrica de nous recursos.

D’altra banda, per tercer any consecutiu s’impulsaran les subvencions a joves per a cursar estudis postobligatòris; es donarà continuïtat a la convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats orientades a l’estalvi energètic (el termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 de juny de 2019); i s’aplicaran noves bonificacions en les Ordenances Fiscals, com ara la reducció en un 2% de l’IBI corresponent a l’habitatge, la bonificació del 50% per a famílies monoparentals o la rebaixa de l’impost de fins al 50% en el cas de l’adquisició de vehicles híbrids.

Mentrestant, el consistori seguirà destinant una partida d’ajuts al pagament de l’IBI per aquelles persones amb més dificultats econòmiques; així com els paquets d’ajuts d’emergència social.