El Ple de l’Ajuntament de Masquefa va aprovar, en la sessió extraordinària celebrada el 23 d’octubre, les ordenances fiscals per al 2015, les quals contemplen la congelació de tots els impostos i taxes municipals, així com la rebaixa de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), la principal font de recaptació dels Ajuntaments.

L’equip de govern ha rebaixat en un 11% el tipus de l’IBI per tal de poder compensar la pujada d’un 10% dels valors cadastrals que està aplicant el Ministeri d’Hisenda del govern estatal. Amb aquesta fórmula, el rebut de l’IBI que pagaran els masquefins tindrà una reducció efectiva de l’1%, i se situarà en imports similars als de dos anys enrere, el 2013. Amb aquesta mesura, l’equip de govern de CiU vol reduir la càrrega impositiva als veïns en aquests moments de dificultats econòmiques.

Una altra novetat destacada en les ordenances fiscals del 2015 és l’ampliació, fins al 15%, de les bonificacions en la taxa de recollida d’escombraries per als usuaris de la deixalleria municipal, mesura amb què es vol fomentar l’ús d’aquesta instal·lació i promoure el reciclatge. D’acord amb el nou sistema, les persones que durant el 2015 utilitzin la deixalleria entre 6 i 11 vegades l’any podran gaudir d’una reducció del 10% en el rebut de les escombraries de l’any següent, mentre que els qui en facin més de 12 usos es beneficiaran d’una reducció del 15%.

D’altra banda, i com ja ve succeint des del 2013, les persones sense recursos que perdin els seu habitatge per la incapacitat de poder-lo pagar –ja sigui per execució hipotecària o perquè facin la dació en pagament- no hauran de pagar a l’Ajuntament l’impost municipal sobre l’increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana. Amb el no cobrament d’aquesta plusvàlua als deutors hipotecaris sense recursos l’Ajuntament va eliminar una càrrega que considera del tot injusta.

Les ordenances fiscals per al 2015 també congelen l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i manté les bonificacions que ja s’hi aplicaven. Així, els propietaris de vehicles elèctrics, els quals provoquen un menor impacte mediambiental, tenen una bonificació del 75% de la quota, mentre que en el cas dels vehicles amb una antiguitat de més de 25 anys i els vehicles històrics la bonificació és total, del 100%.

Les ordenances fiscals es van aprovar amb els 8 vots a favor de l’equip de govern de Convergència i Unió, les 4 abstencions de Progrés Municipal (PSC-APM), Partit Popular, Esquerra i el regidor no adscrit David Minoves, i l’únic vot en contra de Força Masquefa.

Un passeig per a vianants unirà Can Parellada i el centre urbà
D’altra banda, el Ple també va aprovar el projecte per fer un itinerari de vianants a la carretera B-224z que connecti la urbanització de Can Parellada amb el centre urbà de Masquefa. Aquest enllaç anirà des de la rotonda on els carrers Joan Miró i Serralet conflueixen amb la carretera, fins a Can Parellada i el polígon de La Pedrosa. Donarà, així, continuïtat, a l’itinerari de vianants ja existent entre el polígon i la Beguda Alta.

Aquesta actuació ha de permetre garantir la seguretat viària dels veïns de Can Parellada que actualment transiten pel marge de la carretera per arribar fins als comerços i les activitats que hi ha concentrades al centre urbà. També contribuirà a promoure la mobilitat a peu, el mitjà de transport més sostenible. El projecte –redactat per la Diputació de Barcelona- vol resoldre una històrica reivindicació dels veïns.

El punt va prosperar amb els vots favorables de tots els grups municipals, a excepció de FM, que s’hi va mostrar contrari.

Conveni per a l’Aula de Música
Finalment, el Ple també va donar llum verda al conveni subscrit entre l’Ajuntament i l’Alzinar per a l’Aula de Música que el Consistori posa en marxa a l’emblemàtica Torre dels Tenas. L’edifici, que acollia el Casal d’Avis, ha estat reformat per l’Ajuntament per adequar-lo a aquesta nova activitat.

L’Ajuntament posa en marxa aquest centre d’ensenyaments musicals de la mà de l’Alzinar, entitat que, des de fa anys, ja venia impartint estudis musicals a Masquefa i que ara aporta el professorat al projecte i s’encarregarà també de gestionar-ne l’activitat. El Consistori també concedeix a l’Alzinar una subvenció de 42.403 euros com a contribució al pagament de les despeses de funcionament de l’Aula de Música corresponents a aquest curs 2014-2015, per tal de garantir, així, l’equilibri econòmic de l’activitat. A més, aporta nous instruments, material de música i mobiliari per valor d’aproximadament 28.000 euros.

D’aquesta manera, docents i alumnes guanyen un nou equipament en condicions òptimes i més i millors recursos per a la docència i l’aprenentatge d’ensenyaments musicals, fent un important salt qualitatiu

El punt va obtenir 8 vots a favor, els de 7 representants de CiU –el regidor Joan Carles Pérez no va participar en la votació en ser professor de l’Aula de Música- i el de la regidora de PM-PSC-APM. Per la seva banda, PP i ERC es van abstenir, i FM i el regidor no adscrit van votar-hi en contra.