Les Associacions de Mares i Pares de les escoles de Masquefa participen, des d’aquest dilluns, en un curs formatiu a Piera que té per objectius reflexionar sobre el paper dinamitzador de les AMPA en els centres educatius, ajudar a millorar l’estructura organitzativa i la gestió de l’AMPA, aportant-los coneixements sobre aspectes legals i administratius, i donar orientacions pràctiques per millorar el grau d’implicació d’aquestes associacions i fomentar i millorar els processos de participació de les AMPA en els centres educatius.

Les sessions, que tenen un caràcter pràctic, s’estructuren en tres blocs temàtics diferents. D’una banda es tracta l’organització i l’administració de les AMPA, amb explicacions de l’organigrama i les comissions de treball, les funcions de la junta directiva, els aspectes legals que afecten l’AMPA, l’elaboració i modificació dels estatuts o els documents i registres amb què habitualment treballen aquestes associacions, entre d’altres aspectes.

El segon bloc temàtic gira entorn als aspectes legals i analitza temes com les lleis i decrets que han de conèixer les associacions, la Llei d’associacions, les assegurances obligatòries, la contractació de personal com ara monitors o personal administratiu, i els serveis extraescolars o complementaris que poden oferir les Associacions de Mares i Pares.

Finalment, el tercer bloc se centra en el paper dinamitzador de les AMPA i la seva implicació en els processos participatius, entre d’altres. El curs, que es duu a terme al Local d’Entitats de Piera, consta de 3 sessions: la que va fer-se el dilluns 19 de novembre i dues més programades per al 26 de novembre i el 3 de desembre vinents.