La presentació s’ha fet aquest dimarts 14 de juny en el marc del projecte Cultura Emprenedora a l’Escola.

Aquest dimarts 14 de juny la plaça Josep Maria Vila ha acollit el Mercat CuEmE, l’espai que les escoles Font del Roure i Vinyes Verdes han habilitat al mercat de venda no sedentària per a presentar públicament a tots els veïns i a la comunitat educativa local les dues cooperatives escolars que els alumnes de primària d’aquests dos centres han impulsat aquest curs 2021/2022 en el marc del projecte CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola).

En aquest Mercat CuEmE les dues cooperatives escolars han posat a la venda diferents productes que han produït al llarg del curs, amb l’objectiu de recuperar la inversió i destinar part dels beneficis a dues causes socials escollides per l’alumnat: l’Hospital de Sant Joan de Déu (Escola Font del Roure) i l’APAN (Escola Vinyes Verdes).

En el cas de l’Escola Font del Roure en la constitució de la cooperativa hi han participat els alumnes de 4t de primària; mentre que a l’Escola Vinyes Verdes han estat els infants de 5è i 6è de primària qui han creat i gestionat la cooperativa.

Què és el projecte CuEmE?

CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola) és un programa per treballar l’autonomia, la iniciativa personal i l’emprenedoria al darrer cicle de primària, on es fomenten les competències i els valors de l’emprenedoria i el cooperativisme, ja que l’escola i els infants que hi participen creen i gestionen una cooperativa durant el curs escolar.

Una característica fonamental del programa és que els infants fan aquest treball cooperatiu amb el suport l’escola i la seva comunitat educativa, però també acompanyats per l’administració i altres agents socials de la seva localitat. Així doncs, l’alumnat ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Masquefa, el Consell Comarcal de l’Anoia i la Diputació de Barcelona.