L’Ajuntament agraeix a tots els joves participants la seva implicació en aquesta activitat i els felicita pel talent exhibit i pel resultat final de les seves creacions.

Els joves que enguany participen del programa de formació PTT-PFI Anoia Sud han decorat les recepcions de l’Ajuntament de Masquefa, el Complex Esportiu Municipal, el Centre Tecnològic Comunitària i l’àrea de Serveis Socials amb motius nadalencs, posant així en pràctica els seus coneixements de decoració floral d’interiors adquirits al llarg del curs de jardineria.

La decoració nadalenca, a més, també s’ha fet extensiva a la Biblioteca Municipal on hi llueix un pessebre fet pels alumnes.

Què és el PTT-PFI Anoia Sud?

Els PTT-PFI s’emmarquen dins d’un conveni de col·laboració signat entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments que conformem la Xarxa TET-Anoia Sud; entre ells, el de Masquefa.

L’oferta del territori es concreta en dos programes, “Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius” i “Auxiliar en jardineria: vivers i jardins”, que es realitzen a Piera i a Masquefa. Aquestes formacions s’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que no disposen de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) i els ofereixen formació professional i suport escolar per tal que, en el seu futur immediat, puguin retornar al sistema educatiu, mitjançant els cicles formatius de grau mig o bé obtenir el GESO.