Ambdós centres han editat uns vídeos on els alumnes expliquen com s’imaginen que es recolliran les escombraries en un futur al municipi.

A proposta de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Masquefa les escoles Font del Roure i El Turó han participat activament aquest curs en una iniciativa per a millorar les xifres de recollida selectiva al poble.

El consistori va proposar a les escoles Font del Roure, El Turó i Vinyes Verdes -l’Escola Vinyes Verdes, finalment, no hi va poder participar, però l’Ajuntament també li agraeix la seva predisposició i implicació- una activitat que va tenir molt bona acollida i que consistia en que cada escola edités un vídeo on els seus alumnes exposessin amb imaginació i en format lliure com s’imaginen que es recolliran les escombraries en un futur a Masquefa.

I el resultat final és aquest:

Des de l’Ajuntament es felicita a ambdós centres i a tots els alumnes que hi ha participat pel talent i el compromís que demostren, i posa en valor l’esforç i la feina feta per tots ells.