Les tres obres que l’Ajuntament ha contractat amb l’aportació rebuda del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) permetran crear fins a 13 nous llocs de treball. En total treballaran 67 empleats en aquestes obres: l’ampliació del consultori, la col·locació de gespa artificial al camp de futbol i el sanejament dels carrers Montserrat, Verge de la Mercè i Virolai.
 
Masquefa va rebre del Fons Estatal d’Inversió Local 1.371.128 euros. El FEIL és una aportació econòmica extraordinària aprovada pel Govern de Madrid per contribuir a pal·liar la crisi econòmica, consolidar els llocs de treball existents i crear nova ocupació. En total Madrid ha destinat més de 8.000 milions d’euros entre tots els ajuntaments.
 
 En les obres d’ampliació del consultori mèdic, que ja s’han iniciat, hi treballen 13 persones, una de les quals es trobava en situació d’atur. La col·locació de gespa artificial al nou camp de futbol emprarà 27 treballadors, 6 dels quals no tenien feina. Les mateixes xifres es repeteixen en el projecte de sanejament dels carrers Montserrat, Verge de la Mercè i Virolai.
 
L’ampliació de l’ambulatori s’ha adjudicat a l’empresa Construccions Masquefa per un import total de 82.930,50 euros. La col·locació de gespa artificial al camp de futbol, amb un import de 594.649,22 euros, s’ha adjudicat a Emcofa SA. El sanejament dels carrers Montserrat, Verge de la Mercè i Virola s’han adjudicat a l’empresa Romero Polo per un import de 680.279,39 euros. L’obra consistirà en substituir l’actual col·lector d’aigües residuals i pluvials, de 60 cm de diàmetre, per un altre d’1,20 m. L’actual col·lector en ocasions no pot absorbir tota l’aigua, sobretot els dies de pluja, fet que provoca algunes inundacions. A més també es remodelaran les calçades i voreres.