Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 772 78 28 o enviar un correu electrònic a l’adreça ctc@masquefa.net.

L’Ajuntament de Masquefa ha adoptat una nova mesura que referma la seva aposta per a promocionar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), reduir les conseqüències provocades per la bretxa digital, i donar suport i dotar a les persones en situació d’atur de les eines i recursos necessaris per a facilitar la seva inserció laboral i garantir la seva alfabetització en les TIC.

I és que a partir d’ara totes aquelles persones en situació d’atur i empadronades a Masquefa que duguin a terme formacions en les TIC al Centre Tecnològic i Comunitari (CTC) ho podran fer de forma 100% gratuïta.

En aquest sentit, cal recordar que fins ara totes les persones a l’atur que duien a terme aquestes formacions al CTC pagaven una quota a l’inici del curs que, un cop finalitzat, es retornava íntegrament.

Finalment, des del consistori es recorda que ja està disponible la nova oferta de cursos formatius dirigits a persones adultes per als mesos d’abril, maig, juny i juliol del 2022. Tota la informació es pot consultar aquí.