Una vintena de persones, majoritàriament gent gran, va participar en la sessió informativa que es va fer a l’espai lúdic i de salut que hi ha a la plaça dels Jocs. Es tracta d’un circuit a l’aire lliure on es poden practicar diversos exercicis senzills de gimnàstica suau que ajuden a mantenir-nos en forma.

La jornada, organitzada per l’Ajuntament de Masquefa i la Diputació de Barcelona, va comptar amb les explicacions i les demostracions pràctiques d’un monitor, que va mostrar als assistents els exercicis que poden fer i la manera més adequada de dur-los a terme. També va explicar-los els beneficis concrets que cada exercici aporta a la salut. Alguns dels assistents van poder experimentar amb el circuit per comprovar en primera persona aquests beneficis.

L’espai lúdic i de salut consta de diferents mòduls d’activitats (cadascun dels quals amb una explicació de com usar-los) que permeten treballar diverses capacitats físiques i també sensorials.

El circuit de gimnàstica a l’aire lliure de la plaça dels Jocs està en funcionament des de l’any 2010 i, amb activitats com aquesta sessió informativa, l’Ajuntament vol donar-lo a conèixer per estendre el seu ús entre els vilatans.