La regidoria de Cultura torna a organitzar el Concurs de Fotografia Vila de Masquefa, que en aquesta ocasió tindrà com a temàtica la pràctica de l’esport al municipi. El concurs està obert a tots els afeccionats amateurs a la fotografia i la inscripció és gratuïta.

Entre tots els treballs que s’hi presentin el jurat elegirà 13 fotografies per a il·lustrar el calendari del 2016 que editarà l’Ajuntament. El concurs està dotat amb tres premis: un primer de 200 euros, un segon de 100 i un tercer de 50. Totes les fotografies presentades a concurs s’exposaran durant les Festes de Nadal i Reis. El termini per presentar els treballs serà del 13 al 23 d’octubre.

Bases del concurs

● PARTICIPANTS: el concurs és obert a tots els afeccionats amateurs a la fotografia que s’hi vulguin presentar. La inscripció és gratuïta.

● TEMA: les fotografies han de ser exclusivament sobre l’esport a Masquefa. S’ha de tenir en compte que no es pot identificar la pròpia imatge de les persones (dret d’imatge). No es publicarà ni s’acceptaran arxius amb continguts contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones, ni cap altre amb continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

● TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES: del 13 al 23 d’octubre de 2015. No s’admetran fotografies passat aquest termini.

● VEREDICTE: es portarà a terme durant el mes de novembre de 2015. Es farà difusió del dia, lloc i hora on es realitzarà el veredicte dels guanyadors.

● EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES: les fotografies seran exposades durant les festes de Nadal i Reis. Es farà difusió dels dies i lloc on es realitzarà l’exposició.

● FORMAT: el format de les fotografies ha de ser digital amb arxiu JPG, amb una resolució suficient perquè puguin ser reproduïdes en paper, amb format horitzontal, fins a la grandària màxima de 20 x 30.

● OBRES: cada autor podrà presentar fins a 3 fotografies i és condició indispensable que estiguin fetes durant aquest 2015 i no hagin estat premiades en cap altre concurs. No s’acceptaran ni fotografies manipulades digitalment ni fotomuntatges.

● INSCRIPCIÓ I IDENTIFICACIÓ: cal omplir i lliurar un imprès que es trobarà a la web www.masquefa.cat o a recepció de l’Ajuntament. Junt amb l’imprès s’hi ha d’adjuntar les fotografies que han de portar el títol i el pseudònim. En cas de presentar més d’una imatge cada fotografia portarà un pseudònim diferent.

● TRAMESA: l’imprès i les fotografies es poden fer arribar, o bé a mà en un CD a recepció de l’Ajuntament de Masquefa (C/ Major, 93 08783 Masquefa), o bé, per correu electrònic a l’adreça amillfi@diba.cat . Les fotografies enviades per email rebran una justificació de rebuda.

● PREMIS: el concurs està dotat amb un primer premi de 200 euros, un segon premi de 100 euros, i un tercer premi de 50 euros. De totes les fotografies presentades se n’escolliran 13 que apareixeran en el calendari del 2016.

● JURAT: junt amb la informació del veredicte es faran públics els membres del jurat.

● NOTES: totes les fotografies presentades a concurs, premiades o no, restaran en propietat de l’Ajuntament de Masquefa i els autors no en podran demanar cap dret. Formaran part d’un arxiu fotogràfic del qual hom podrà fer l’ús i la difusió que es consideri adient sempre, però, fent esment del nom de l’autor.

La presentació de fotografies aspirants al premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n derivin. Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt per l’organització i el jurat.

Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 7725030 (Cultura).