Fins al 25 de juny es pot veure, al Casal de Joves de Masquefa, l’exposició itinerant ‘Treu-li suc a la sexualitat’, organitzada per la Diputació de Barcelona. La mostra s’adreça a adolescents i joves de 12 a 16 anys, amb l’objectiu d’aportar-los una visió positiva i saludable de la sexualitat.

L’exposició s’estructura en dues parts. La primera, destinada als més joves, se centra en el concepte de sexualitat i en la manera de viure-la, en la identitat sexual, els mites i prejudicis. La segona part s’adreça als joves d’entre 14 i 16 anys i aborda els riscos associats a la sexualitat per tal d’afrontar-los d’una manera positiva i afavorir-hi una actitud responsable.