Aquesta llei ha estat aprovada pel govern per tal de promoure que en tots els nivells del sistema educatiu les assignatures s’imparteixin d’acord amb els valors propis de la cultura de la pau. També està prevista la creació d’assignatures especialitzades en qüestions relatives a la cultura de la pau i els valors democràtics. Alhora, es pretén fomentar l’educació per a la pau al llarg de tota la vida, a través de la formació en valors per adults.

Per assolir aquests objectius, el govern té previst col·laborar amb les Comunitata autònomes, les entitats locals i estatals, així com organismes internacionals i les entitats i ONG més rellevants en l’àmbit de la pau.

També preveu la concessió s’ajudes per a la realització d’estudis en el camp de la pau i promoure el reconeixement de les iniciatives socials i dels mitjans de comunicació a favor de la pau.

Aquest text ha estat impulsat en el marc de la Dècada Internacional per a la Cultura de la Pau proclamada per les Nacions Unides (2001-2010).

més informació
text de la llei