Ràdio Masquefa, Manuel Roldan (esquerra) dins del programa "L’opinió política", va entrevistar el passat 9 de febrer a Xavier Manuel (dreta), regidor d’Urbanisme. El regidor va aclarir diverses qüestions plantejades pels vilatans i vilatanes de Masquefa.