La tècnica de l’Ajuntament de Masquefa Lourdes Bosch va participar en una jornada de reflexió de la Universitat Pompeu Fabra per a debatre sobre experiències municipals en l’àmbit de la participació ciutadana i la transversalitat. A més de la representant masquefina, la universitat també va convidar a la sessió tècnics dels ajuntaments de Martorell, Manresa, l’Hospitalet, Molins de Rei, Manlleu i Barberà del Vallès.

Les conclusions a les quals van arribar els representants dels ajuntaments serviran per a l’estudi que està elaborant l’Equip d’Administració Pública (EAP) del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest treball pretén recopilar informació sobre experiències reals de processos de participació ciutadana i de corresponsabilitat de tots els agents que hi estan implicats, com per exemple la que s’està duent a terme a Masquefa. L’objectiu de l’estudi és fomentar la reflexió i l’aprenentatge conjunt entre administracions locals sobre estratègies i instruments per facilitar la introducció d’un enfocament transversal.

El Pla de Participació Ciutadana de Masquefa

L’Ajuntament de Masquefa va ser escollit per participar en l’estudi perquè té l’experiència d’haver elaborat un Pla de Participació Ciutadana de forma participativa i perquè, per a fer-lo realitat, s’està treballant de forma transversal i amb la corresponsabilitat de tots els agents implicats: regidors i tècnics del Consistori, responsables de comunicacions, la ciutadania, les entitats, el Consell Municipal de Participació i Convivència, consultories, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

En la sessió de debat organitzada per la Universitat Pompeu Fabra els tècnics dels ajuntaments van arribar a conclusions com ara que és imprescindible el lideratge polític i el consens de tots els agents implicats per a la realització de processos participatius. També es va destacar que el treball transversal és una necessitat que enriqueix i permet afrontar problemes complexes de manera corresponsable, encara que cal buscar fórmules i metodologies per incentivar aquest treball. També es va posar damunt la taula la necessitat d’una bona planificació, d’una bona organització interna i d’impulsar iniciatives formatives per a fomentar la transversalitat i avançar cap a una nova cultura de treball.