La Comissió territorial d’urbanisme del Penedès aprova el pla per situar un centre de dia als baixos de l’antic edifici i 6 habitatges dotacionals públics al primer pis.

La Comissió territorial d’urbanisme del Penedès ha donat conformitat al text refós de la modificació de planejament de Masquefa que possibilitarà la construcció d’habitatge dotacional públic. Es tracta de pisos en sòls de titularitat pública destinats a satisfer les necessitats temporals de determinats col·lectius amb necessitats d’acollida, d’assistència residencial o d’emancipació.

En concret, la modificació crea la normativa necessària per poder construir aquest tipus d’habitatges a tot el terme municipal. A més, fixa, específicament, les condicions d’ordenació per als primers habitatges d’aquest tipus que es construiran a Masquefa. Així, s’habilitaran a l’edifici de l’antic cinema de Masquefa, situat davant de l’Ajuntament, entre l’avinguda de Can Valls i el passatge del Corraló.

A la primera planta d’aquest immoble s’habilitaran 6 pisos dotacionals públics, amb una superfície d’entre 36 i 43 m2 , intercalats amb espais lliures d’ús comunitari. A la planta baixa s’ubicarà un centre de dia per a gent gran. El text refós aprovat, a més, fixa l’obligació de conservar i rehabilitar la façana catalogada de l’antic cinema i també preveu el manteniment del passatge del Corraló.