El nou model individualitzat unifica els diversos serveis de recollida d’escombraries en un sol ens, el Servei Integral de Recollida, amb l’objectiu de millorar les xifres de reciclatge, optimitzar els recursos econòmics, oferir una major eficiència en la recollida i la gestió de les deixalles i garantir el benestar de tots els veïns. Descarrega’t el díptic informatiu.

Ràdio Masquefa ha estat la seu avui dimarts 12 de juny al migdia de la roda de premsa de presentació del nou servei de recollida de residus al municipi. La compareixença pública ha anat a càrrec de l’alcalde Xavier Boquete i de representants de l’empresa CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, S.L., gestora del nou contracte de servei de gestió de residus municipals.

L’acte de presentació tenia com a objectiu donar a conèixer públicament el funcionament, els objectius i les accions que acompanyaran aquest nou servei de recollida de residus que entrarà en funcionament a partir del mes de juliol.

El nou model abandona la gestió diversificada dels residus i aposta per la unificació dels serveis de neteja i recollida

El nou model individualitzat de recollida de residus unifica sota una única empresa la prestació dels serveis de recollida selectiva, de recollida de rebuig i orgànica i de recollida de poda. Així, el principal objectiu és millorar les xifres de reciclatge, situades entorn del 18% sobre la generació total de residus al municipi.

La recollida de residus seguirà l’actual model amb la separació de les cinc fraccions a través de contenidors al carrer (rebuig, orgànica, paper-cartró, envasos i vidre) i s’incorporen canvis i millores amb la finalitat d’incentivar i afavorir la participació i implicació dels veïns en el nou servei; entre elles, l’increment d’àrees d’aportació completes de les cinc fraccions; l’increment de la dotació de contenidors de les diferents fraccions selectives; la reducció de la dotació de contenidors de la fracció resta; la unificació de la ubicació dels contenidors en illes complertes amb tots els contenidors; l’increment de la freqüència de recollida de les fraccions selectives; la recollida d’envasos lleugers un dia més a tots els nuclis; la recollida de paper i cartró un dia més a tots els nuclis en temporada baixa; la recollida vidre quinzenal a tots els nuclis; la implantació d’un servei de repàs diari; o la implantació de la recollida de les restes vegetals.

Mentrestant, els nous contenidors que s’habilitaran a la via pública són accessibles a persones amb discapacitat funcional, tenen tancament retardant de la tapa per evitar riscos davant atrapaments, i boques limitants per introduir els residus de selectiva i així evitar que no s’hi llencin altres residus que no corresponguin. A més, també s’han adquirit dos nous camions pel buidatge d’aquests contenidors i s’afegeix a la flota un vehicle elèctric destinat al repàs de contenidors.

D’altra banda, com a millora de la gestió de les restes vegetals, s’habilitaran unes zones en els diferents nuclis de la vila on els veïns podran lliurar-hi la poda particular. Aquestes zones estaran degudament senyalitzades i amb les seves normes d’ús.

Paral·lelament, per informar-ne amb detall als veïns es realitzaran  sessions informatives als nuclis afectats pels canvis (nucli urbà d’El Maset, Can Parellada, Can Valls i Can Quiseró). A més, s’editarà un targetó informatiu sobre les normes d’ús de la gestió de la poda i quins són els punts habilitats per la recollida de les restes vegetals a les urbanitzacions per tal de fer arribar a tots aquells veïns del municipi que disposin de jardí.

Ferma aposta pel foment del reciclatge

El compromís mediambiental i la correcta gestió i aprofitament dels residus municipals són clau a l’hora de mantenir una vila neta, sostenible i sa ludable per a tothom. Per això, a través d’aquest nou servei la Regidoria d’Urbanisme, Urbanitzacions i Sostenibilitat vol oferir als veïns de Masquefa el servei més eficaç i eficient possible de tractament de les deixalles. Així, entre els beneficis del nou servei hi ha l’optimització dels recursos econòmics i del cost del servei; una major eficiència en la recollida de les deixalles i en el manteniment dels contenidors; una menor ocupació de contenidors de resta a la via pública; una major facilitat d’accés als punts de recollida selectiva; l’assoliment dels objectius establerts a la normativa actual a nivell autonòmic, estatal i comunitari; o el foment de la inclusió socio-laboral de persones amb discapacitat a través d’un acord amb un Centre Especial de Treball.

Diumenge 17 de juny, presentació pública del nou servei

Amb l’objectiu d’implicar a la ciutadania i als comerços i donar a conèixer el nou servei de recollida de residus a la vila, l’Ajuntament impulsarà diumenge 17 de juny a la plaça Josep Maria Vila la Festa del Reciclatge i el Medi Ambient a partir de les 10.30 h.

L’activitat va dirigida a tots els públics i és oberta a tota la ciutadania. Així, els participants, podran conèixer els nous contenidors i pujar al camió que realitzarà el servei de recollida de residus a Masquefa. La festa, a més, també comptarà amb un esmorzar popular a primera hora i al llarg del matí els infants podran gaudir d’animació, 36 jocs de carrer fets amb materials reciclats, tallers d’aprofitament de roba, creació de bijuteria amb materials reciclats o de construcció de mini-compostadors, exposicions i un punt informatiu on es podrà acudir per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb el reciclatge. I a les 12 h. es durà a terme la presentació pública del servei.

Antecedents

El novembre de 2018, el Ple del consistori va aprovar en sessió extraordinària l’adjudicació del nou contracte de servei de gestió de residus municipals a l’empresa CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, S.L. per un import anual de 490.740,67€ (sense IVA). L’aprovació es va fer amb els vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC i PP i les abstencions del PSC.