El nou planejament urbanístic inclou la visió de gènere amb l’objectiu de generar una vila inclusiva i per a tothom.

L’Ajuntament està treballant en un nou Planejament d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Masquefa, una eina bàsica per la gestió urbana municipal i pel desenvolupament estratègic del municipi. A través del POUM es dissenya el futur del municipi pels propers 30 anys, i actualment la redacció del POUM es troba en fase d’Avanç.

El nou POUM s’està redactant seguint el marc de la sostenibilitat establert a l’Agenda Urbana Local i a l’Agenda 2030  a través de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5 (ODS 5): “Igualtat de Gènere”.

Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i del Col·lectiu Punt 6, s’ha iniciat el projecte d’assessorament tècnic per incorporar la perspectiva de gènere al POUM. A través d’aquest treball s’analitza la vida quotidiana i la mobilitat per prendre consciència de la complexitat de la realitat i de les múltiples activitats que realitzen les persones en el dia a dia. L’anàlisi es treballa des de la perspectiva de gènere interseccional, que permet tenir en compte diferents identitats de gèneres, orígens, classes socials i diversitat funcional, entre d’altres. L’objectiu és obtenir una mirada inclusiva amb la diversitat de persones.

El treball de camp es va iniciar durant la setmana passada i va comptar amb dues accions:

  • Visita i recorregut per tot el municipi de Masquefa de l’equip del Col·lectiu Punt 6 a per conèixer la realitat física i funcional del territori.
  • Grup de discussió amb dones masquefines diverses (edats, sexes, orígens, diversitat funcional, dependències), que viuen a tots els nuclis i barris de Masquefa. A la sessió van participar un total de 19 dones.

El resultat d’aquest treball permetrà la redacció d’un conjunt de criteris sobre la vida quotidiana en relació als equipaments, els espais públics, el comerç, la mobilitat o la seguretat que seran incorporats a les estratègies del POUM i els seus estudis derivats.