El pla inclou com a principals accions la constitució de la Taula per a la Promoció del Civisme i la Convivència al municipi i l’aprovació d’una nova Ordenança Municipal de Convivència i Civisme.

El Ple de l’Ajuntament ha donat llum verda aquest mes de juliol al Pla de Civisme i Convivència de Masquefa i a la constitució de la Taula per a la Promoció del Civisme i la Convivència al municipi; les dues principals eines amb que es dotarà el consistori -amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona- per al mandat 2020-2023 amb l’objectiu de preservar i garantir la cura dels espais públics.

Aquest pla es desplegarà sota el paraigües de la nova Regidoria de Civisme de l’Ajuntament liderada inicialment pel regidor Álvaro Pérez i actualment per la regidora Isis Abad.

La Taula per a la Promoció del Civisme i la Convivència de Masquefa coordinarà i treballarà de forma transversal totes les accions que el consistori desplega arreu del poble per abordar i erradicar pràctiques problemàtiques com ara l’abandonament de voluminosos al carrer, el maltractament del mobiliari urbà o la no recollida dels excrements dels animals domèstics per part dels seus propietaris, entre d’altres.

Aquesta Taula estarà formada per representants polítics i tècnics de diferents regidories de l’Ajuntament: Civisme, Participació Ciutadana, Comunicació, Governació, Benestar Social, Educació, Joventut i Igualtat.

Pla de Civisme i Convivència de Masquefa

El Pla de Civisme i Convivència de Masquefa es pot consultar en aquest enllaç i té com a objectius:

 • Promoure la coresponsabilitat.
 • Impulsar el sentiment de pertinença i arrelament.
 • Donar a conèixer els drets i els deures.
 • Fomentar el respecte, l’escolta, l’empatia i la comunicació assertiva.
 • Afavorir la participació diversa de la ciutadania.
 • Donar eines als professionals i a la ciutadania en la gestió i resolució de conflictes.
 •  Incentivar el treball en xarxa.

A més, el Pla inclou l’execució de diferents accions per a poder assolir aquests objectius; entre ells, com a més destacats, la creació d’una Taula per a la Promoció del Civisme i la Convivència al municipi i l’elaboració d’una nova Ordenança Municipal de Convivència i Civisme.

Taula per a la Promoció i la Convivència a Masquefa

La Taula per a la Promoció de la Convivència és un espai de treball, reconegut i amb representativitat de les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament que té com a finalitat promoure la convivència al municipi de manera col·laborativa, coordinada i participativa a partir de la planificació i desenvolupament de polítiques de convivència.

És un espai de treball idoni per analitzar, debatre, elaborar i avaluar polítiques de convivència i estratègies d’acció, i al mateix temps per abordar de manera conjunta conflictes de convivència que puguin sorgir al municipi. Té aquesta doble vessant: proactiva i reactiva.

També és un espai per generar treball en xarxa amb els agents al territori, ja que té la capacitat d’emmotllar-se i incloure altres administracions públiques, entitats i col·lectius i/o persones individuals actives tenint en compte el tema que s’abordi.

Nova Ordenança Municipal de Convivència i Civisme

El compliment dels principis de civisme i convivència entre els veïns de Masquefa i entre les diferents generacions és fonamental per combatre determinats actes vandàlics que suposen una gran despesa econòmica en reparacions a l’Ajuntament de Masquefa i molèsties i malestar entre el veïnatge.

Des de la Taula per a la Promoció del Civisme i la Convivència, el consistori està elaborant una nova ordenança cívica que ampliarà l’ordenança vigent i s’adaptarà a les noves necessitats de la vila. Mentrestant, i amb l’objectiu de fomentar el compliment de l’ordenança vigent, l’Ajuntament, per abordar i evitar determinats actes incívics que es produeixen actualment de forma reiterada, vol iniciar una campanya positiva centrada en quatre temàtiques:

 • Deixalles.
 • Actes Vandàlics.
 • Excrements d’animal a la via pública.
 • Mobilitat de patinets.

En aquesta campanya es vol fer esment de quina és la sanció que marca l’Ordenança Cívica vigent envers a aquests actes incívics, i també s’informarà a través d’aquestes campanyes, entre d’altres, de:

 • Pipicans.
 • Servei i horaris de la deixalleria.
 • Normativa general per la circulació de patinets i vehicles de mobilitat individual que circulen per la via pública.