És l’instrument que ha d’ajudar a ordenar i definir les actuacions municipals en matèria d’infància i adolescència des de la implicació i el treball transversal de tota l’organització municipal i els agents socials i educatius del territori.

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa va aprovar en la sessió ordinària celebrada el passat 11 de maig el nou Pla local d’infància i adolescència (PLIA), elaborat pel consistori amb el suport i la col·laboració del Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida de la Diputació de Barcelona.

El consistori ha impulsat l’elaboració del PLICA 2023-2026 amb l’objectiu de millorar la planificació estratègica de les polítiques municipals d’infància i adolescència. En aquest sentit, aquest document és l’instrument que ha d’ajudar a ordenar i definir les actuacions municipals en matèria d’infància i adolescència des de la implicació i el treball transversal de tota l’organització municipal, els agents socials i educatius del territori, i els infants (menors de 12 anys) i adolescents (de 12 a 17 anys), en una estratègia conjunta d’actuació.

Així, el PLICA 2023-2026 incorpora diferents mesures i actuacions a dur a terme al llarg dels pròxims anys amb l’objectiu d’assolir els següents reptes:

  • Potenciar l’acompanyament a les famílies en la criança, la prevenció i l’adquisició d’hàbits i estils de vida saludables.
  • Potenciar l’atenció i el suport a infants, adolescents i famílies en situació de risc o de vulnerabilitat social.
  • Oferir un model educatiu d’èxit i de qualitat implicant a les famílies des d’una perspectiva inclusiva i co-educadora.
  • Mantenir nets i segurs els parcs i espais públics i vetllar per una mobilitat segura.
  • Garantir l’accés a la cultura, el lleure educatiu i l’esport i vetllar pels valors i el desenvolupament integral.
  • Fomentar el sentiment de pertinença, el civisme i la implicació en la vida política, social i associativa.

La cultura, l’educació, les necessitats socials, l’esport… formen part de la vida dels infants i els adolescents. La participació activa i la implicació de totes les regidories, departaments i persones que tenen relació amb la infància i l’adolescència ha de ser un element imprescindible per tenir un pla que permeti millorar les actuacions futures relacionades amb la infància i l’adolescència. Així, les accions del PLIA s’emmarquen dins del marc normatiu en aquest àmbit.