El servei municipal d’escola bressol i atenció a la petita infància i família de Masquefa ha covert el 100% dels infants de Masquefa que han fet la preeinscripció. Amb l’adequació d’una nova aula, que s’obrirà al setembre, el servei oferirà: 127 places d’escola bressol i 33 d’espai de joc.