El municipi s’adhereix a aquesta iniciativa que permet durant tres anys viatjar de manera gratuïta i il·limitada en qualsevol transport públic integrat (bus urbà inclòs). La sol·licitud es pot fer a través del web https://t-verda.cat/#/public/t-verda o trucant al telèfon 902 444 012.

L’Ajuntament de Masquefa, conjuntament amb l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), ja compta amb el servei de T-verda.

Aquesta nova acreditació de mobilitat està adreçada a aquelles persones que hagin donat de baixa un vehicle sense etiqueta de la DGT, i permet viatjar il·limitadament i de manera gratuïta per un període de tres anys en qualsevol servei de transport públic integrat. Els objectius de la nova targeta són principalment reduir l’impacte mediambiental dels cotxes contaminants i fomentar l’ús del transport públic.

Requisits i descripció per accedir al servei

Els sol·licitants de la T-verda hauran d’haver desballestat un vehicle sense etiqueta ambiental i hauran de comprometre’s a no comprar-ne cap altre durant el temps de vigència de la targeta. L’AMTU serà l’organisme encarregat de gestionar i tramitar aquest nou servei a Masquefa.

En el moment de la sol·licitud, la persona que ho demani haurà d’acreditar estar empadronada a la població i haver desballestat, en els darrers sis mesos, un vehicle de la seva titularitat sense etiqueta ambiental. També s’haurà de signar una declaració amb el compromís de no adquirir cap altre vehicle durant els tres anys de vigència de la targeta.

Els tipus de vehicles que el sol·licitant pot acreditar que ha desballestat són els següents:

-Turismes dièsel matriculats abans de l’any 2.006 (sense etiqueta DGT)
-Turismes de benzina o gas matriculats abans de l’any 2.000 (sense etiqueta DGT)
-Motos: ciclomotors matriculats abans del 17 de juny de l’any 2.002 i motocicletes matriculades abans de l’1 de juliol de l’any 2.004.

La T-verda ja està activa, per tant, ja es pot sol·licitar, i no té cap cost d’emissió per a qui la demana. La durada de la targeta és de tres anys amb una renovació automàtica anual que tampoc té cap cost.

L’ús de la targeta ha d’anar acompanyat sempre d’un document oficial acreditatiu d’identitat del seu titular. El titular de la T-verda pot cedir, per una única vegada, el dret a utilitzar la targeta T-verda a un segon beneficiari. Així mateix, el titular també pot renunciar i donar-se de baixa en qualsevol moment a tenir aquest títol de transport per tal de comprar-se un vehicle. Per altra banda, si l’administració detecta un mal ús per part de l’usuari, aquest podrà ser donat de baixa abonant les taxes corresponents.

Podeu sol·licitar la T-Verda en línia al següent enllaç: https://t-verda.cat/ o bé trucant al telèfon 902 444 01.