Des de final de novembre dos agents cívics transiten els carrers i espais públics de Masquefa, i un tercer agent recorre els de La Beguda Alta. Ho fan per informar ‘in situ’ els vilatans i vilatanes de quines són les normes de civisme, convivència i respecte mutu que tots i totes hem de complir, i per vetllar que efectivament es compleixin.

Amb la introducció d’aquests agents cívics, dos a Masquefa i un a La Beguda, l’Ajuntament i la Mancomunitat reforcen la seva aposta per fer de casa nostra una vila cívica, neta i agradable de viure-hi.

Els informadors cívics treballen coordinats amb la Policia Local, amb la qual col•laboren per fomentar les conductes cíviques i els comportament respectuosos. Aquests agents informen, a peu de carrer, de l’existència de l’Ordenança cívica perquè tots la coneguem i respectem. Així, per exemple, expliquen als propietaris d’animals domèstics les normes que en regulen la seva tinença. Comuniquen als usuaris de parcs, places i jardins públics quins usos hi estan permesos i quins no. O informen els veïns i veïnes d’on i com s’han de dipositar les deixalles i residus per a la seva correcta recollida.

Però aquests en són només alguns exemples. També col•laboren amb la Policia Local en tot tipus de campanyes informatives adreçades als vilatans i als comerciants o en campanyes de mobilitat. A més acudeixen als centres educatius per donar suport en l’entrada i la sortida dels alumnes.

En el cas que es produeixi alguna incidència, els agents cívics la comuniquen d’immediat a la Policia Local o als altres serveis municipals que hi intervenen perquè se solucioni el més ràpidament possible.

Apropar l’Administració
Amb la seva presència al carrer, els agents cívics contribueixen a apropar l’Administració a la ciutadania, ja que també recullen els avisos, propostes i suggeriments dels vilatans i vilatanes i les fan arribar a l’Ajuntament i la Mancomunitat. En el cas de La Beguda els veïns i veïnes poden presentar les seves instàncies a l’Oficina de la Mancomunitat (plaça de l’Església,  5, local B), de dilluns a divendres de 10h a 11h, i el divendres de 17.30h a 19.30h.

L’actuació d’aquests agents reforça les actuacions que duen a terme l’Ajuntament i la Mancomunitat per a fomentar el civisme a casa nostra. En aquest sentit el Consistori recorda que el civisme és qüestió de tots els vilatans i vilatanes, i apel•la a la seva responsabilitat perquè entre tots i totes puguem eliminar definitivament els comportaments incívics. També demana als veïns i veïnes que observin actes incívics que ho posin en coneixement de la Policia Local (93 772 69 36).
Els tres agents cívics han estat contractats mitjançant plans d’ocupació de la Generalitat de Catalunya.