Els equipaments s’han instal·lat als locals socials de la Beguda Alta, can Parellada i can Quiseró. 

L’Ajuntament ha adquirit recentment tres nous desfibril·ladors externs automàtics (DEA) -cofinançats per la Diputació de Barcelona- amb l’objectiu que qualsevol vilatà en pugui fer ús ràpidament en cas d’emergència davant d’una aturada cardíaca. Aquests nous equips s’han habilitat als locals socials de la Beguda Alta, can Parellada i can Quiseró i se sumen als sis que ja hi ha desplegats al municipi: a l’Escola Font del Roure, la plaça Josep Maria Vila, el vehicle de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC), al Centre Tecnològic Comunitari (CTC), el camp municipal de futbol i el Pavelló d’esports.

Tos els dispositius DEA estan ubicats en llocs ben visibles, de ràpid accés i per on habitualment hi transiten moltes persones o s’hi duen a terme activitats esportives i infantils. L’equip, a més, és lleuger i senzill d’utilitzar, de forma que la majoria de persones poden realitzar les maniobres de reanimació necessàries davant d’un cas d’aturada cardíaca sense necessitat de formació prèvia.

El desfibril·lador extern permet analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals que requereixen de desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme viable amb nivells alts de seguretat. Un cop connectat, el desfibril·lador proporciona instruccions sonores a qui el fa servir. L’aparell avalua les constants vitals i mai fa una descàrrega si no és necessària.

Les aturades cardíaques constitueixen un important problema de salut pública i poden afectar qualsevol persona i de forma inesperada. Davant d’aquestes situacions, l’inici precoç de la reanimació cardiopulmonar i la ràpida desfibril·lació en un màxim de 10 minuts milloren l’índex de supervivència en més d’un 70%, i d’aquí la importància de disposar de desfibril·ladors accessibles a tothom.