Al llarg de 2018, s’han constituït un total de vuit empreses a través del Servei local d’assessorament empresarial.

El Programa integral de suport a les persones emprenedores, emmarcat en el projecte Catalunya Emprèn (Ordre EMC/153/2017, de 12 de juliol), té com a finalitat facilitar recursos i serveis de manera integral per a la creació d’empreses per tal que les persones emprenedores puguin crear, consolidar i fer créixer la seva empresa.

Així els objectius específics són:

 • Impulsar actuacions que activin la capacitat de creació d’empreses, fomentin l’esperit emprenedor i generin nous llocs de treball.
 • Desenvolupar un entorn favorable per facilitar la creació d’empreses.
 • Integrar i alinear actors, serveis i recursos a disposició de les persones emprenedores.
 • Desenvolupar la Xarxa Emprèn com la xarxa publico-privada de suport a les persones emprenedores de Catalunya.

El Servei local d’assessorament empresarial durant el 2018, en xifres

 • 16 persones ateses en accions d’informació, mediació o assessorament per a l’accés al finançament
 • Dos Convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i entitats bancàries del municipi
 • Set empreses allotjades al Viver d’Empreses Masquef@ctiva
 • 21 plans d’empresa finalitzats
 • Nou accions formatives impartides amb un total de 96 assistents
 • 40 Serveis d’informació i orientació prestats a un total de 42 persones
 • Vuit empreses creades a través dels plans d’empresa
 • Nou sessions de sensibilització impulsades sobre el foment de l’esperit emprenedor amb 89 assistents
 • 31 serveis d’assessorament prestats