El ple de l’Ajuntament de Masquefa va aprovar, per unanimitat, una moció en què mostra la seva disconformitat amb el fet que alguns consistoris es vegin obligats a assumir la despesa del transport escolar no obligatori a causa de l’insuficient finançament per part de la Generalitat, i en què reclama al Govern que se’n faci càrrec íntegrament "per tal de garantir la igualtat d’oportunitats dels alumnes en l’accés a l’escolarització".

El transport escolar no obligatori és el d’aquells alumnes d’ensenyaments obligatoris que s’han de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però allunyats del seu lloc de residència.

L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, va recordar que el transport escolar és "competència" de la Generalitat de Catalunya i va lamentar que el Departament d’Educació "ha congelat els últims quatre anys l’aportació econòmica, sense ni tan sol incrementar-ne l’IPC".

D’aquesta manera, la creació de més rutes i places de transport escolar ha de ser assumida pel Consell Comarcal de l’Anoia i, sobretot, pels ajuntaments –els quals no tenen competència en la matèria per tal que el cost no acabi repercutint en les famílies.

En el cas de Masquefa, la despesa per aquest curs superarà els 140.000 euros. En aquest municipi anoienc hi ha adjudicades 6 rutes de transport escolar no obligatori, i fins a 359 alumnes gaudeixen del servei. En el conjunt de la comarca existeixen 27 rutes, mentre que el total d’estudiants que utilitzen el transport escolar no obligatori és de 1.286.

La moció aprovada per l’Ajuntament també afirma que la congelació per part del Departament d’Educació del pressupost destinat al transport d’aquests alumnes "penalitza els municipis que, com Masquefa, estem creixent". En aquest sentit, recorda que Masquefa "ha tingut un elevat creixement demogràfic en els últims anys, el qual ha suposat un increment de la població infantil i del nombre de centres docents, i en conseqüència ha comportat la creació de més rutes i places de transport escolar"

D’altra banda, el text afegeix que, Masquefa, tal i com succeeix en el conjunt de l’Anoia, "té una realitat de distribució del territori amb molts nuclis de població distants entre si i que pertanyen a un mateix municipi, fent-se palesa la necessitat d’introduir criteris de distància, a la vista de la connexió viària de molts nuclis amb els municipis". Boquete va manifestar que, en ocasions, les rutes de transport no escolar "no tenen una alternativa, ja que hi ha alumnes d’urbanitzacions que ni tan sols poden anar a peu a l’escola perquè haurien de passar per terrenys no urbanitzats".

La moció també subratlla la contradicció entre l’actuació del Departament d’Educació i el de Política Territorial de la Generalitat, el qual està redactant una Llei per a les urbanitzacions en què es reconeixen les seves "necessitats específiques". En canvi, lamenta que el nou decret per al transport escolar preveu que la Generalitat assumeixi només parcialment el transport escolar no obligatori.

La moció aprovada per l’Ajuntament de Masquefa s’afegeix a la que ara fa unes setmanes va aprovar el Consell Comarcal de l’Anoia. El text es farà arribar a l’ens anoienc, als altres ajuntaments de la comarca afectats per aquesta problemàtica (Piera, Òdena, Cabrera i la Torre de Claramunt) i a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, així com al Departament d’Educació de la Generalitat.