L’Ajuntament de Masquefa va aprovar en el ple del 12 de febrer, amb els vots a favor de tots els grups polítics, una moció que reclama a la Generalitat continuar formant part dels Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat.
 
La moció arriba després que el Govern català hagi creat un nou Servei Territorial d’Educació, el de la Catalunya Central, que inclou les comarques de l’Anoia (amb Masquefa), el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.
 
La moció recorda que fins ara Masquefa formava part dels Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat i exposa diversos arguments per mantenir aquesta situació.
 
D’una banda, explica que el municipi “està situat a l’extrem sud de l’Anoia i té unes característiques socioeconòmiques i demogràfiques molt similars a les poblacions de la zona nord del Baix Llobregat.”, comarca de la qual Masquefa ja depèn per a altres serveis com “la sanitat, el jutjat o el Servei d’Ocupació de Catalunya”.
 
D’altra banda, la moció subratlla la incoherència d’incloure Masquefa als Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya Central quan “l’escola Francesc Mata i Sanghés de la població veïna de La Beguda Alta seguirà pertanyent als Serveis Territorials del Baix Llobregat”. En aquest sentit,  argumenta que “és convenient mantenir la unitat educativa tenint en compte que una part de la població de La Beguda Alta pertany al municipi de Masquefa i que, a més, aquest centre escolar està adscrit a la SES Masquefa”.
 
Finalment, el text aprovat per l’Ajuntament insisteix en la necessitat de continuar dependent educativament del Baix Llobregat atesa la situació escolar que actualment té Masquefa i els projectes en què ja s’està treballant amb aquests serveis territorials.