Masquefa Sense Fils, el projecte de l’Ajuntament per fomentar l’ús de les noves tecnologies i posar Internet a l’abast de tothom, ja és una realitat. Així, ja s’ha posat en marxa la xarxa wifi que permet a tots els vilatans i vilatanes connectar-se a Internet i gaudir d’altres serveis ja sigui des de l’ordinador de casa o des de qualsevol punt de l’exterior amb el portàtil, el telèfon mòbil o la PDA. Des de fa algunes setmanes diverses empreses, emprenedors i particulars ja usen la xarxa Masquefa Sense Fils. Tothom qui vulgui usar aquest servei pot fer ja la sol•licitud al CTC.

El projecte ha consistit a instal•lar a tot el municipi, tant al centre urbà com a les urbanitzacions, una xarxa de telecomunicacions amb tecnologia wifi avançada compatible amb tots els estàndards.

Preus assequibles
A més, l’Ajuntament és també el proveïdor del servei i ofereix preus realment assequibles, segons els productes contractats en funció de les necessitats: 7 euros, 9,95 euros o 20 euros.

Altres avantatges de Masquefa Sense Fils són la proximitat (un equip tècnic vetlla en tot moment pel bon funcionament de la xarxa i resol ràpidament les possibles incidències en el servei) i la velocitat de navegació (la xarxa té una velocitat de fins a 10 Mb).
 

Tipus de productes
Masquefa sense fils posa a l’abast dels usuaris i usuàries quatre productes diferents:

. Accés Bàsic/Hot Spot
. Pensat especialment per utilitzar a l’exterior o en qualsevol espai del municipi proper a una antena emissora.
. Ofereix accés a Internet (navegació i correu electrònic) i connexions en xarxa.
. Cal disposar d’un ordinador portàtil, un telèfon mòbil o una PDA amb wifi.
. El preu del servei és de 7 euros al mes (es cobren semestralment mitjançant rebut bancari).

. Accés Residencial
. Pensat especialment per a particulars.
. Ofereix accés a Internet (navegació i correu electrònic) i connexions en xarxa.
. Cal disposar com a mínim d’un ordinador a casa i haver instal•lat una antena client (rep el senyal de l’antena emissora)
. El preu del servei és de 9,95 euros al mes (es cobren semestralment mitjançant rebut bancari).
. El servei tècnic dona resposta a qualsevol incidència en 24 hores com a màxim.
. Opcionalment es podrà ampliar la instal•lació amb un “kit wifi” (35€) per poder disposar de connexió sense fils també a tota la llar.


Accés Professional

.Pensat especialment per a empreses, professionals i usuaris avançats.
. Ofereix accés a Internet (navegació i correu electrònic) i connexions en xarxa.
. Cal disposar d’un ordinador i haver instal•lat una antena client (rep el senyal de l’antena emissora)
. Els usuaris gaudeixen de trànsit prioritzat
. El preu del servei és de 20 euros al mes (es cobren semestralment mitjançant rebut bancari).
. El servei tècnic dona resposta a qualsevol incidència en 8 hores com a màxim.
. Opcionalment es podrà ampliar la instal•lació amb un “kit wifi” (35€) per poder disposar de connexió sense fils també a tota la oficina.

Accés Comunitari
. Pensat especialment per a comunitats de veïns.
. Ofereix accés a Internet (navegació i correu electrònic) i connexions en xarxa.
. Cal disposar d’un ordinador i haver instal•lat l’equipament electrònic comunitari (rep el senyal de l’antena emissora i la reparteix a cada domicili per cable)
. El preu del servei és de 9,95 euros al mes (es cobren semestralment mitjançant rebut bancari).
. El servei tècnic dona resposta a qualsevol incidència en 24 hores com a màxim.
. Opcionalment es podrà ampliar la instal•lació amb un “kit wifi” (35€) per poder disposar de connexió sense fils també a tota la llar.

Com contractar el servei
Per contractar l’accés a Masquefa Sense Fils només cal ser veí de Masquefa. Els interessats poden donar-se d’alta del servei al nou Centre Tecnològic Comunitari.

Per contractar l’Accés Residencial, Professional o Comunitari cal instal•lar una antena client (l’Ajuntament la distribueix). El preu de l’antena és de 60 euros i en el cas del producte Comunitari cal consultar preus. Els instal•ladors homologats per l’Ajuntament visiten els domicilis, comunitats i empreses per comprovar la viabilitat i el preu de la instal•lació i acordar-la amb els usuaris. Les antenes client reben el senyal que emetran les diverses antenes emissores instal•lades arreu de Masquefa.

Per a usuaris avançats que vulguin fer una autoinstal•lació de l’antena receptora i autoconfigurar l’equip l’Ajuntament disposa de manuals. (Cal tenir el coneixement i les eines per crimpar els cables de xarxa amb RJ-45, així com saber configurar xarxes TCP/IP) .

 
Per ordre de sol•licitud
Les persones interessades deixen les seves dades i es genera una llista d’espera. Per odre de llista rebran una trucada informant-los que és el seu torn i poden procedir a l’entrega de documentació (DNI, domiciliació bancària i signatura del contracte), la instal•lació de l’antena receptora, el pagament de la primera quota semestral i la navegació per Internet amb la xarxa Masquefa Sense Fils.

Per a més informació o per sol•licitar el servei podeu adreçar-vos al CTC, a l’avinguda Catalunya, 62. També podeu trucar al 93 772 58 23 o al 93 772 58 23, i escriure al email masquefaula@masquefa.net. També trobareu més informació a l’adreça http://msf.masquefa.net.