Masquefa es va adherir el 17 de maig al Dia Mundial d’Internet. Dues informadores del Centre Tecnològic Comunitari (CTC) van sortir al carrer per explicar als vilatans dels avantatges de Masquefa Sense Fils, la xarxa wifi municipal amb què l’Ajuntament fomenta l’ús de les noves tecnologies i posa Internet a la disposició de tothom, amb l’objectiu de contribuir a eliminar l’anomenada ‘fractura digital’.

Les dues informadores van recórrer el carrer Major, l’avinguda Catalunya i l’avinguda de La Línia per explicar els avantatges de la xarxa Masquefa Sense Fils, que ofereix als vilatans, les comunitats de veïns, les empreses i les persones emprenedores la possibilitat de connectar-se a Internet i gaudir d’altres avantatges, ja sigui des de l’ordinador de casa o des de qualsevol punt de l’exterior amb el portàtil, el telèfon mòbil o la PDA.

Les dues informadores també van avançar que, a partir del mes de juliol, la xarxa wifi municipal Masquefa Sense Fils ampliarà els serveis i incorporarà un sistema de telefonia per Internet, que es traduirà en importants descomptes en la factura respecte a la telefonia convencional i que permetrà mantenir els números 93 772 i aglutinar en un únic proveïdor tots dos serveis (telèfon fix i Internet).