A partir del març la xarxa wifi municipal Masquefa Sense Fils, que actualment ofereix accés a Internet, oferirà també la possibilitat de contractar servei de telefonia. Es tractarà d’un sistema de veu IP (telefonia per Internet) que comportarà importants avantatges per als contractants.

D’aquesta manera els usuaris tindran integrats en un sol operador (Masquefa Sense Fils) el sistema de dades (Internet) i el de veu (telefonia), i ja no caldrà tenir un contracte amb la xarxa wifi de l’Ajuntament per l’accés a Internet i un segon contracte amb una companyia telefònica per al servei de telefonia. Això també permetrà estalviar-se la quota fixa de manteniment que cobren les companyies de telefonia.

A més es podrà conservar el número de telèfon actual (93 772 XX YY) i no s’haurà de pagar la portabilitat, tràmit que Masquefa Sense Fils oferirà gratuïtament.

Per a utilitzar el nou servei de telefonia per Internet de Masquefa Sense Fils, els usuaris hauran d’adquirir l’adaptador que se’ls proporcionarà, que té un preu de 49 euros. Aquest aparell s’instal·la fàcilment, connectant-se al router, i d’aquesta manera, és suficient amb un únic adaptador per convertir tots els terminals de telèfon que es tinguin a casa o a l’oficina, ja siguin fixes o inalàmbrics, al sistema de veu IP. Masquefa Sense Fils lliurarà un kit amb l’adaptador i un manual per a la seva instal·lació.

Una altra opció és adquirir un telèfon inalàmbric (wifi) preparat per la veu IP que proporcionarà Masquefa Sense Fils, a un preu de 99 euros.

Tarifes econòmiques
Masquefa Sense Fils ofereix la possibilitat de contractar dues tarifes planes de telefonia a preus assequibles: una per a trucades només a fixes i una altra per a trucades tant a fixes com a mòbils.

Tarifa plana a fixes
-Quota de 7,5 euros més IVA al mes
-Inclou 300 minuts de trucades a fixes

Tarifa plana combinada
-Quota de 12,5 euros més IVA al mes
-Inclou 300 minuts de trucades a fixes i 60 minuts de trucades a mòbils

Superat el límit de temps inclòs en la tarifa, el preu de la trucada per cada minut addicional és només de 0,027 euros si es truca a fixes i de 0,12 euros a mòbils.

Les quotes del servei de telefonia se sumaran a la quota pel servei d’accés a Internet de Masquefa Sense Fils i s’integraran en una factura única. Per disposar del servei de telefonia cal també contractar o ja tenir contractat el servei d’Internet.

Actualment s’està fent una prova pilot del servei amb usuaris que ja s’han mostrat interessats en el servei, i posteriorment s’obrirà a tothom. Per donar-se d’alta al servei cal adreçar-se al Centre Tecnològic Comunitari, a l’avinguda Catalunya, 60.

Amb la incorporació del sistema de telefonia per Internet l’Ajuntament incrementa les prestacions de Masquefa Sense Fils, la xarxa wifi municipal que va posar en marxa ja l’any 2009 per incentivar l’ús de les noves tecnologies i facilitar a tothom l’accés a Internet, trencant així el que es coneix com la ‘fractura digital’.

Principals avantatges
-Integració en un únic operador dels serveis d’Internet i telefonia
-Tarifes econòmiques: 7,5€ més IVA al mes o 12,5€ més IVA al mes
-Baix cost dels minuts addicionals
-Establiment de trucada gratuït (tant a telèfons fixes com mòbils)
-Trucades gratuïtes entre tots els usuaris del servei de veu IP de Masquefa Sense Fils.
-No es paga cap quota de manteniment
-Possibilitat de conservar el número de telèfon actual, amb cost zero per la portabilitat
-Altres prestacions: redirecció de trucades, servei de contestador i identificador de trucades