L’institut de Masquefa ha aconseguit la implantació d’estudis post-obligatoris. A patir del curs vinent el centre educatiu impartirà el batxillerat. Així ho ha comunicat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a la direcció de l’institut.

La concessió del batxillerat era una antiga reivindicació de tota la comunitat educativa que finalment es fa realitat. Suposarà una gran oportunitat per als joves de Masquefa, que fins ara, quan finalitzaven l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), es veien obligats a marxar a d’altres municipis per poder cursar els estudis de batxillerat.

Està previst que el 10 de maig el Departament d’Ensenyament concretarà les especialitats de batxillerat que es podran cursar a Masquefa a partir del curs vinent.

Les preinscripcions per al curs 2013-2014 es podran fer del 13 al 24 de maig al mateix institut.

L’Ajuntament de Masquefa informarà de les especialitats de batxillerat que s’hi s’impartiran, així com del procés de preinscripció.

Els estudis de batxillerat se sumaran als quatre cursos d’ESO que en l’actualitat ja ofereix aquest centre educatiu, que encara no fa dos anys va estrenar un nou i funcional edifici.