Amb les pluges de les últimes setmanes, han crescut les reserves a les conques internes fins al 25%. És una millora molt lleu a la greu sequera que afecta Catalunya, i que obliga a mantenir l’alerta en el consum d’aigua. 

La setmana passada, el Govern de la Generalitat va decretar la sortida de la fase d’emergència per sequera de la conca del Ter-Llobregat, on es troba Masquefa, per tornar a la fase d’excepcionalitat de la sequera. Suposa rebaixar en dos estadis el nivell dalerta gràcies a la recuperació de les reserves daigua als embassaments, que es troben al voltant del 25%. Davant d’aquesta mesura, l’Ajuntament masquefí, de la mà de la Comissió Municipal de la Sequera, ha decretat el retorn al Pla d’Excepcionalitat per Sequera. 

Malgrat aquesta millora, la sequera persisteix i és molt greu. Per això, el consistori recorda que cal mantenir les mesures d’estalvi. Així mateix, agraeix l’esforç fet els darrers mesos per complir els límits de consum de la fase d’emergència.

Noves mesures

El canvi de fase implica modificacions en les mesures vigents a la vila:

-S’estableix una dotació màxima de 230 litres per habitant i dia, incloent-hi totes les fraccions. A les llars es recomana 100 litres per habitant i dia.

-Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades. 

-Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.

-Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).

-Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).

-Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.

-Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.

-Només es pot fer ompliment parcial de piscines d’aigua dolça que disposin de sistemes de recirculació i sempre amb les quantitats mínimes per garantir la qualitat sanitària de l’aigua; cc