Anaigua, l’empresa gestora del cicle integral de l’aigua en el municipi de Masquefa, impulsa tres serveis perquè els usuaris gaudeixin de més facilitats en l’abonament dels rebuts.

 

 

 

 

 

 

 

Amb l’objectiu de ser més propers a les necessitats econòmiques dels usuaris del servei d’aigües, Anaigua inicia diverses mesures per flexibilitzar el pagament dels rebuts i facilitar l’organització i gestió de les despeses dels masquefins.

La companyia ofereix aquestes tres possibilitats:
– Fraccionament del pagament d’un rebut: els masquefins tenen la possibilitat de pagar una factura d’aigua a terminis i sense interessos.
– Tria del dia de pagament: l’usuari pot indicar quin dia del mes desitja rebre el càrrec bancari. La factura no li arribarà abans de la data seleccionada i ho farà sempre el mateix dia triat o pocs dies després.
– Pagament en 12 quotes: Anaigua ofereix un sistema de pagament pla en 12 quotes. L’usuari paga una quantitat fixa mensual pactada d’acord amb el consum de l’any anterior. En finalitzar l’any des que se sol·licita el servei, la companyia revisa i regularitza la diferència. Si l’usuari ha de pagar, Anaigua ofereix la possibilitat de fraccionar el nou rebut.

Així doncs, la companyia aplica nous sistemes de pagament més fàcils i còmodes per als masquefins. Per tal de poder gaudir d’aquests serveis, els clients han de tenir el rebut d’Anaigua domiciliat. Seguidament, han de fer la petició a la companyia a través d’una de les següents vies: trucant al telèfon d’atenció al client 902 250 070, escrivint a l’apartat “Contacta” de l’Oficina Virtual o apropant-se a la seva oficina habitual. Un cop aprovada la sol·licitud, la companyia generarà la factura amb la periodicitat que l’usuari hagi assignat prèviament.