L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha començat els treballs de recollida d’informació per elaborar els Censos de població i habitatges 2011. Per primera vegada, els Censos del 2011 combinaran l’ús de registres administratius (per exemple el padró municipal) amb operació de camp. Aquest cens inclou també el Cens d’edificis i una gran enquesta per mostreig per conèixer les característiques més específiques de la població i dels habitatges.

L’INE ha escollit alguns habitatges de Masquefa, mitjançant un procediment estrictament aleatori, per formar part d’una mostra representativa en l’àmbit de Catalunya i de tot l’Estat. Aquestes setmanes una persona degudament autoritzada per l’Institut Nacional d’Estadística farà visites als domicilis de Masquefa perquè respongueu el qüestionari de l’enquesta censal. Les dades individuals de comunicació obligatòria que haureu de respondre els veïns estan emparades pel secret estadístic, és a dir, no es podran fer públiques ni comunicar-les a cap persona o entitat. Tots els ciutadans, les entitats i les institucions tenen l’obligació de facilitar la informació estadística que es demana de forma completa, verídica i en els terminis establerts.

Més informació
www.ine.es
www.idescat.cat
900 82 00 82