www.acollida.gencat.cat és el nou portal web que ha posat en marxa la Generalitat de Catalunya per a facilitar la integració de les persones nouvingudes. El portal està disponible en 10 llengües.
El web s’estructura en 10 àmbits diferents: Catalunya, Acollida, Legislació, Veïnatge i convivència, Economia i treball, Educació, Salut, Habitatge, Serveis Socials i Participació. En tots els casos incorpora models de diàleg, glossaris, expressions habituals, així com preguntes i respostes més freqüents. En la majoria d’apartats també s’inclouen enllaços a materials audiovisuals d’acollida, traduïts també a les 10 llengües.
El portal www.acollida.gencat.cat vol ser un instrument per a ajudar a fer dels nous i noves catalans/es una ciutadania més autònoma i, per tant, menys dependent. També vols ajudar les persones nouvingudes a superar els entrebancs i el lògic desconeixement inicial.