L’Ajuntament ha adquirit una nova escombradora multiusos per a la neteja dels carrers del municipi.
 
Entre d’altres funcions, el nou vehicle serveix per a escombrar i esbaldir carrers. Disposa d’aigua a pressió per eliminar la brutícia concentrada de vials, parcs i jardins, i també pot absorbir i netejar els embornals de les clavegueres.
 
A més, se li pot acoplar una desbrossadora per netejar els marges de les carreteres, les herbes i fulles de les voreres o els matolls de parcs i jardins.
 
El nou vehicle també disposa d’una caixa bascular per transportar i abocar terres o d’altres materials. La caixa s’inclina tant cap als dos laterals del vehicle com cap al darrere.
La brigada municipal ja ha començat a utilitzar el vehicle aquesta mateixa setmana.