Les obres consisteixen en l’habilitació d’un aparcament amb serveis per a transportistes, la instal·lació d’una rotonda i la posada en funcionament del dipòsit d’aigua d’El Maset.

Aquest mes de gener, el Pla parcial de Can Bonastre encara una nova fase amb l’inici de nous treballs d’arranjament a la zona. Un cop urbanitzat, aquest sector industrial masquefí serà la seu de Carreras Grupo Logístico, empresa d’emmagatzematge i transport nacional i internacional de mercaderies.

Les obres engloben un total de tres actuacions. Primer, l’habilitació d’un aparcament amb serveis per a transportistes –el cost íntegre dels treballs l’assumeix Carreras Grupo Logístico-; segon, la instal·lació d’una rotonda a la carretera que connecta Masquefa amb Sant Sadurní d’Anoia amb l’objectiu de millorar la seguretat i els accessos al polígon; i tercer, la posada en marxa, novament, del dipòsit d’aigua d’El Maset, que permetrà ampliar el caudal d’aigua de la zona.

Enrique Gómez, regidor d’Urbanisme, constata que “la implantació d’aquesta empresa a Masquefa i el desenvolupament d’aquest sector ajudaran a reforçar l’estructura productiva i l’activitat econòmica del municipi.”

Can Bonastre se situa a Masquefa, al límit amb el terme municipal de Piera, i és de fàcil accés. L’àmbit limita pel sud-est amb la urbanització del Maset i a ponent, ja dins del terme de Piera, amb el sector urbanitzable de Can Cairot, on s’emplacen unes instal·lacions de l’empresa Prefabricats Pujol. Can Bonastre és l’únic sector industrial previst al planejament vigent de Masquefa que encara no s’havia desenvolupat i, per tant, l’únic emplaçament possible per acollir noves activitats.