El consistori durà a terme aquest mes de setembre diversos treballs d’arranjament en vials de Masquefa, Can Parellada i Can Quiseró.

L’Ajuntament de Masquefa segueix treballant per tal de millorar la xarxa de carrers i la via pública del municipi. En aquest sentit, aquest mes de setembre la Regidoria d’Urbanisme donarà continuïtat al Pla d’Asfalts amb l’inici de nous treballs d’arranjament a la via pública.

L’actuació, amb import de 400.000€, implicarà diversos vials del nucli urbà, Can Parellada i Can Quiseró, on s’hi durà a terme la renovació del paviment asfàltic i la correcció de sots, desnivells i imperfeccions d’algunes vies, tot fent-les més transitables i còmodes per al passeig de vianants i/o el trànsit de vehicles.

En total s’actuarà sobre una superfície de 24.000 metres.