El període de presentació de sol·licituds finalitza el 7 de juny de 2019.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria de les prestacions per al pagament del lloguer per a aquest any 2019. Aquestes subvencions s’atorguen en un règim de concurrència competitiva, és a dir, s’avaluaran totes les sol·licituds a la vegada i es triaran les que tenen unes característiques més favorables per rebre l’ajut. El termini de presentació de les sol·licituds va començar el 16 d’abril i finalitza el 7 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Presentació de sol·licituds

Tots aquells veïns interessats a enviar les seves sol·licituds poden fer els tràmits i gestions a través del portal web de la Generalitat de Catalunya o a qualsevol oficina de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (en el cas de l’Anoia, l’oficina està situada al Consell Comarcal de l’Anoia -plaça Sant Miquel, 5, Igualada) sol·licitant cita prèvia al 93 805 15 85. Mentrestant, a la Torre dels Lleons de Masquefa es podran recollir els impresos necessaris per a poder dur a terme la gestió.

Principals novetats de la convocatòria d’enguany

  • Ingressos computables: declaracions IRPF exercici 2017. Excepcionalment en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any de la convocatòria un canvi significatiu s’admetran els ingressos de l’any 2019 de la unitat de convivència, en cap cas s’accepten ingressos no declarats.
  • L’import mensual del lloguer a la demarcació de Barcelona no pot superar els 750€ (inclosos imports de renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercusió de les obres de millora, l’import de béns immobles-IBI, i la taxa pel servei de recollida d’escombraries). Excepcionalment l’import pot arribar a 900 €/mensuals, només per a casos de famílies nombroses corresponentment acreditades.

Tota la informació, la normativa i la documentació necessària es pot consultar a través del següent enllaç.