Durant els mesos de novembre i desembre el Departament d’Interior de la Generalitat fa una nova edició de l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya (ESPC).

Aquesta enquesta, telefònica i completament confidencial, es fa a unes 6.000 persones per saber què opinen de la policia i de la seguretat. Els resultats es complementen amb les dades que provenen dels registres policials. La combinació de les dades es converteix en una eina de gran utilitat per a la planificació i avaluació de les polítiques públiques en aquest camp.