L’Ajuntament ha editat una nova edició de la Guia d’oferta formativa per a persones adultes, que recull tots els cursos i tallers que s’organitzen aquest darrer quadrimestre de l’any. La guia es pot trobar a les dependències municipals i també es pot consultar al web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat).

(consulteu la guia)

Xerrada informativa
Amb l’objectiu d’ajudar les persones a millorar les seves capacitats laborals i a trobar feina, la nova programació no només manté els cursos i tallers habituals sinó que s’amplia amb noves iniciatives.

Tant les novetats com la resta de la programació es van donar a conèixer en una xerrada informativa que va tenir lloc el 8 de setembre al Centre Tecnològic Comunitari i a la qual van assistir una vintena de persones, que van poder resoldre preguntes i dubtes. La sessió va anar a càrrec de Carol Villanova, responsable del CTC, Eva Hijalba, tècnica de formació, i Cristina Branera, insertora laboral.

Novetats més destacades
Les novetats més destacades són la formació per a preparar la prova d’accés al Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), l’augment de la formació en TIC, amb l’ampliació dels nivells, la incorporació de nous tallers de recerca de feina, especialment per a preparar oposicions, o noves xerrades informatives.

També s’han organitzat cursos de riscos laborals i d’alemany, formació que demanarà la multinacional ALDI a les persones que es presentin als processos de selecció de personal. En el cas de l’alemany, i també de l’anglès, es dona continuïtat al nivell iniciat el curs passat i, a més, s’obren nous grups de nivell inicial, tant de matí com de tarda.

Cursos on -line pe a persones en atur
D’altra banda, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ofereixen més de cinquanta cursos on line adreçats preferentment a persones en atur. Les persones interessades poden fer les inscripcions i els cursos al CTC, que és Punt de Suport de la UOC.

A més d’aquestes novetats, es manté la formació que des de fa anys duu a terme l’Ajuntament, com ara català, neolectors, alfabetització o les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, entre d’altres. Destaca també l’àmplia oferta formativa que organitzen les entitats, especialment en àmbits com l’esport i l’expressió artística.