Ja es pot consultar i descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat) la nova Guia d’oferta formativa per a persones adultes d’aquest segon trimestre de l’any.

Per als mesos d’abril, maig i juny l’Ajuntament ha organitzat diversos cursos formatius amb l’objectiu d’ajudar els masquefins i masquefines a millorar les seves capacitats i aptituds professionals i, d’aquest manera, preparar-los per trobar feina o millorar el seu lloc de treball.

L’oferta formativa per a persones adultes d’aquest segon trimestre del 2010 manté els cursos que ja han donat molt bon resultat en edicions anteriors. A més, incorpora algunes novetats respecte a la programació del primer trimestre, com per exemple el curs de monitor/a en el lleure infantil i juvenil, el qual permet obtenir-ne la titulació oficial.

També s’amplien fins a 12 les places del curs per a obtenir el carnet de conductor/a de carretons elevadors, una formació cada vegada més demanada per les empreses.

L’oferta d’aquest segon trimestre torna a posar l’accent en la formació per a l’ocupació. Així, entre altres, s’han programat cursos de prevenció en riscos laborals, de manipulació d’aliments (que dóna dret a l’obtenció del títol), de TIC, de llengües i de coneixements de base, així com tallers de recerca de feina