De cara a aquest nou curs escolar l’Ajuntament ha instal·lat un nou element de senyalització i protecció viària a l’escola Font del Roure per minimitzar les situacions de risc durant les entrades i sortides al centre i garantir, així, la seguretat dels escolars, el professorat i les famílies que s’hi desplacen a peu, en transport públic o amb vehicle privat.

En concret, es tracta d’una tanca extensible tipus ballesta que es desplegarà en les hores d’entrada i sortida a l’escola per tallar, durant uns minuts, la circulació de vehicles. D’aquesta manera, els escolars, els professors i les famílies no hauran d’estar permanentment pendents del trànsit. 

La instal·lació d’aquesta tanca extensible, que queda replegada dins d’una carcassa protectora permanent quan no s’utilitza, és resultat de l’estudi que ha fet la Policia Local per potenciar la seguretat viària a la zona en alguns moments concrets del matí i la tarda en què, degut a l’accés al centre escolar, s’hi concentra un important flux de desplaçaments. Es tracta d’un element de senyalització pràctic i de gran eficàcia per garantir la seguretat viària. Masquefa és pionera en incorporar aquest model de senyalització.